Collectie Gelderland

Verzoek aan de bevolking van Nederland van Robert M, Littlejohn major-General U.S.A. American Graves Registration Command

<p> verzoek aan de bevolking van Nederland van Robert M, Littlejohn major-General U.S.A. American Graves Registration Command.</p><p>&nbsp;"wij vragen dringend uw medewerking, daar het Amerikaansche leger op de hoogte wenst te zijn van alle plaatsen waar Amerikaansche militairen begraven zijn, teneinde ze over te kunnen brengen naar permanente Amerikaansche begraafplaatsen."</p><p>&nbsp;"Amerikaanse militairen." "begraafplaatsen" "gravendienst" "gesneuvelde Amerikaanse militairen"</p>