Collectie Gelderland

bevrijding Zutphen; contact tussen Canadezen en N.B.S.

Foto Britse militairen en NBS verzetsman in zwarte overjas en pet die oprukken door een straat met woonhuizen (Zutphen?). Tekst achterop geschrevn: "Contact tussen Stoottroepen en NBS"