Collectie Gelderland

Ned. Indië, Tijgerbataljon: December 1946; werk op het land

Ned. Indië, Tijgerbataljon: 1946; viere Indonesiërs met hoeden als bescherming tegen de zon hakken de grond los Tekst boven foto; boeren bewerken het land Tekst achter op foto; 88. Er wordt weer hard gewerkt achter de frontlinie; Domas 23-12-46