Collectie Gelderland

Democratie anno 1945

<br/>Democratie anno 1945.<br/><p>"Geen openbaar parlement, maar geheime beraadslagingen."</p><p>"Uit het Liberale Weekblad officieel orgaan van de Liberale Staatspartij, no 7."<br></p><br><p> </p><p> </p>