Collectie Gelderland

Indië na WO 2, Java; kali, paard, militair, oever

Indië na WO 2, Java; het wassen van de paarden door militairen in een kali tekst onder foto: paarden wassen