Collectie Gelderland

BNS van Houten aan zijn verbindingsofficieren, 15 februari 1945

BNS C.H.J.F. van Houten aan zijn verbindingsofficieren over de geneeskundige hulp aan verbindingsofficieren bij ziekte of ongeval, 15 februari 1945 2 exemplaren Collectie Peijnenburg, uit map: Verbindingsofficieren BNS (Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten), Binnenlandse Strijdkrachten Gerard H.J. Peijnenburg was betrokken bij de gevechten rond Nijmegen in september 1944 als onderdeel van de 82nd Airborne. Daarna maakte hij als reserve-officier onderdeel uit van de staf van prins Bernhard. Vervolgens vervulde hij diverse hoge functies als ambtenaar van het ministerie van Defensie. De collectie is geschonken door zijn zoon Adriaan Peijnenburg