Collectie Gelderland

Rapport 29 augustus 1945 over onderzoek door J. Schellinx

<p>Rapport 29 augustus 1945 over onderzoek door J. Schellinx Waarin hij verklaard gegevens verzameld te hebben in de gemeentes Eysden, Gronsveld, St Geertuid, Mheer, Noorbeek, Slenaken, Wittem, Simpelveld en Bocholtz.</p><p>&nbsp; J.H.W. Schellinx was van Oct. 1944 t/m Jan. 1946 als controleur werkzaam op het PBVO-Limburg, Bureau Maastricht, Stationsstraat 16. Hoofd-PBVO Mr. P.M.J.L. Janssen. Hij bezocht gemeentes en noteerde het aantal evacuees, gerepatrieerden, leegstaande gebouwen, tekorten, vernielingen etc en overlegde met lokale autoriteiten over de situatie. Vóór 1945 heette deze dienst “Bureau Afvoer Burgerbevolking” (BAB). Ná 1945 werd de naam veranderd in “Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers” (BVO). Er was een Centraal bureau in Den Haag (CBVO) en er waren Provinciale bureaus in de provincies (PBVO). Deze PVBO’s waren, overkoepelende organisaties, die de Gemeentelijke Evacuatiediensten (met de burgemeester als hoofd) moesten ondersteunen in hun werk.</p>