Collectie Gelderland

stichting Nederlands Kunstbezit - brief aan de Minister van onderwijs, Kunsten en Wetenschappen - 28 april 1949

stichting Nederlands Kunstbezit - brief aan de Minister van onderwijs, Kunsten en Wetenschappen - 28 april 1949 "van de minister van Financiën ( get ) P. Lieftinck" "Generale Thesaurie afdeling Juridische Zaken en bewindvoering" "brief betreffende dat de stichting Nederlands Kunstbezit van de gehele administratie alsmede van de afwikkeling van de restitutie claims wordt ontlast en dat deze taak wordt toevertrouwd aan het onder mijn Ministerie ressorterende BureauHerstel betalings-Recuperatiegoederen."