Collectie Gelderland

10-19 Mei 1940 kaart I bijlage 2

10-19 Mei 1940. Kaart I Troepenopstellingen omstreeks half april 1940. Nederland. Bijlage 2: verklaring der voornaamste tekens die op de kaarten zijn gebruikt In: Beknopt overzicht van de krijgsverrichtingen der koninklijke landmacht. Doos met geschetste kaarten.