Collectie Gelderland

Nijmeegs Katern

Nijmeegs Katern, jaargang 3, no 4, september1989<br><p>Bevat een artikel over de geschiedenis van het sleetjerijden op de Linderberg, een artikel over de sanering van de Benedenstad, een artikel met een interview met Gert-Jan Moed, de oprichter van het Velorama, het fietsenmuseum aan de Waalkade, een interview met Ben Luderer, tekenaar van oud Nijmgen en artikel over de restauratie van de Stratemakerstoren. En een aantal bestuursmededelingen.</p>