Collectie Gelderland

geïllustreerde kaart - karikatuur tante, half-watt en heelemaal-niet-watt, de drie Super-Edel-Germanen in hun Groot-Germaansche-Creatie

tante, half-watt en heelemaal-niet-watt, de drie Super-Edel-Germanen in hun Groot-Germaansche-Creatie "serie van 16 kaarten"