Collectie Gelderland

De Aartsbisschop en de Bisschoppen van Nederland aan de hun toevertrouwde geestelijkheid en gelovigen,

<p>De Aartsbisschop en de Bisschoppen van Nederland aan de hun toevertrouwde geestelijkheid en gelovigen, geestelijke tekst opgesteld voor de feestdag van Maria Lichtmis, 1941.</p><p>&nbsp;Dr. J. de Jong, aartsbisschop van Utrecht P.A.W. Hopmans, bisschop van Breda A.F. Diepen, Bisschop van 's-Hertogenbosch J.H.G. Lemmers, bisschop van Roermond J.P. Huibers, bisschop van Haarlem </p>