Collectie Gelderland

Het Liefdesgesticht te Haps in oorlogstijd, auteur: Pierre Arts, uit: De Schakel, 12 oktober 1994.

Het Liefdesgesticht te Haps in oorlogstijd, auteur: Pierre Arts uit: De Schakel, 12 oktober 1994. 16 pagina's A5. Kleine geschiedenis van de oorlog zoals beleefd door de zusters van het St. Josefsklooster te Haps. Het beschrijft met name de eerste dagen van de oorlog (9 tot 12 mei 1940) en operatie Market Garden tot aan de bevrijding (3 september tot 2 april 1944). Het klooster bied onderdak aan veel evacues en vluchtelingen en ligt net achter het front tijdens de winter '44-'45.