Collectie Gelderland

Foto van pontveer te Nijmegen (tijdens herbouw van de Waalbrug?), Tekst achterop: "4663".

<p>Foto van veerboot "Maria" op de Waal bij Nijmegen (tijdens baggerwerkzaamheden of herbouw van de Waalbrug?). Op de achtergrond de steunpilaren van de brug met daarvoor drijvende bokken met aangemeerde rijnaken met lading (zand?). Op de Waalkade links een aantal barakken, mogelijk opgezet in verband met de herstelwerkzaamheden?<br>Op de achtergrond de Waalkade en nog net zichtbaar, boven de bomen, het dak van de Karolingische kapel.</p><p>Tekst achterop: "4663".</p>