Collectie Gelderland

Veldmaarschalk Montgomery bij een bezoek aan de Philipsfabrieken te Nijmegen

<p>Foto van Ir. J.J. van der Spek van de Philipsfabrieken die een transistor radio overhandigt aan veldmaarschalk Montgomery tijdens diens bezoek aan Nijmegen, 17 augustus 1956.</p>