Collectie Gelderland

Map A C.G.R. - copie van de brief van de Minister van Biutenlandsche zaken a.i. J.H. Royen aan de Heere Michiels van Verduynen Harer Majesteits Ambassadeur te Londen

Map A C.G.R. - copie van de brief van de Minister van Biutenlandsche zaken a.i. J.H. Royen aan de Heere Michiels van Verduynen Harer Majesteits Ambassadeur te Londen" "22 december 1945"