Collectie Gelderland

"De Telegraaf" van "Maandag 18 juli 1938" "Avondblad" "No.17213"

<p>"De Telegraaf" van "Maandag 18 juli 1938" "Avondblad" "No.17213"<br></p><p>EERSTE BLAD (A)<br>"Honderd Arabieren overvallen Joodsche kolonie" : te Samaria</p><p>"Nog 55 k.m. van Sagunto" Opmars Spaanse nationalisten, genoemd 'De Witten'. <br></p><p>"Joodsche-Weense intellectuelen bereiden zich voor op pioniers-arbeid" : vanwege mogelijke emigratie.</p><p>"Colombia nog niet uit den Volkenbond"<br></p><p>TWEEDE BLAD (B)<br>"Aalsmeer zegt het met bloemen" : "Toonbeeld van oud-Hollandschen ondernemingsgeest en arbeidslust.<br><br>"Cholera in Oost-Azië eist 300.000 slachtoffers" , " 'Zendt serum' vragen de autoriteiten"</p><p>DERDE BLAD (C) feitelijk het vierde, dat ontbreekt)<br>"Rijksmuseum van oudheden te Leiden" Bezit collectie van Bissing.<br>n Engelse en Franse bladen.</p><br>