Collectie Gelderland

notitie van het gesprek met Minister Huysmans 1 november 1946

notitie van het gesprek met Minister Huysmans 1 november 1946 "de kwestie van de behandelingen van de reparatie-betalingen en de rol die het C.G.R. hierbij heeft te vervullen"