Collectie Gelderland

10-19 Mei 1940 kaart 27

10-19 Mei 1940. Kaart 27 Overzichtskaart van het gevechtsterrein van I L.K. op 10,11,12,13 en 14 mei 1940 In: Beknopt overzicht van de krijgsverrichtingen der koninklijke landmacht. Doos met geschetste kaarten.