Collectie Gelderland

Reistoestemming mevr. en mej.Beerman, 11 juni 1946

Reistoestemming dhr. en mevr. Beerman, 11 juni 1946 "Mevr. Beermann en Mej, H. Beerman kunnen voor eigen risico op Dinsdag 11 juni 1946 met militair motorvoertuig nr. 10651 van 's-Gravenhage naar Nijmegen reizen" Gerard H.J. Peijnenburg was betrokken bij de gevechten rond Nijmegen in september 1944 als onderdeel van de 82nd Airborne. Daarna maakte hij als reserve-officier onderdeel uit van de staf van prins Bernhard en trad op als verbindingsofficier met de Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten. Vervolgens vervulde hij diverse hoge functies als ambtenaar van het ministerie van Defensie. De collectie is geschonken door zijn zoon Adriaan Peijnenburg