Collectie Gelderland

burgers in schuilkelder

groot aantal burgers wacht gelaten af in een schuilkelder. Enkelen liggen in bed anderen zitten. Nijmegen