Collectie Gelderland

Rapport over het optreden van leden van de NBS te Lochem, 6 juni 1945

Rapport over het optreden van leden van de NBS te Lochem, 6 juni 1945 door dhr. Peijnenburg die zijn irritatie uit over NBS leden die auto's aanhouden maar geen duidelijke stoptekens geven en schieten op auto's die doorrijden. Collectie Peijnenburg, uit map: Geel 3, Verbindingsofficieren BNS (Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten), Gerard H.J. Peijnenburg was betrokken bij de gevechten rond Nijmegen in september 1944 als onderdeel van de 82nd Airborne. Daarna maakte hij als reserve-officier onderdeel uit van de staf van prins Bernhard en trad op als verbindingsofficier met de Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten. Vervolgens vervulde hij diverse hoge functies als ambtenaar van het ministerie van Defensie. De collectie is geschonken door zijn zoon Adriaan Peijnenburg