Collectie Gelderland

Nieuwe Venlosche Courant 22 augustus 1941

<p>Nieuwe Venlosche Courant vrijdag 22 augustus1941<br></p><p>0001.</p>Uit de Pers.<br>Groot - of Kleinbedrijf?<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Belangstelling voor het ambacht.<br><br><p>foto : Na de inneming van Smolensk keerden de gevluchte arbeidersfamilies naar hun woonplaats terug.</p><p>foto : Vluchtelingen keeren na de vernietiging de Sovjet-troepen naar Smolensk terug.</p><p>Wie vind een nieuwen rijwielband uit.?<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; een prijsvraag voor beroepstechnici en &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; amateurs.</p><p>Nationale Jeugdstorm.</p><p>Interview met Dr. Goebels.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; De oorlog met de Sovjet Unie is de <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; voorwaarde voor de beslissende strijd met &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Engeland.</p><p>De Nederlandsche Arbeidsdienst.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; De Pioniers keeren huiswaarts.</p><p>foto : Opmarsch<br>&nbsp;Overtocht over een kleine beek.</p><p>0002<br>Strijdtooneel in 't hooge Noorden.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Waar Finnen in&nbsp; 1939/40 beslissende <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overwinningen behaalden.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Strenge winters en Heete zomers <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wisselden elkaar af.</p><p>foto : Geen water dan uit de filter, is het paroolde Duitsche troepen. in het Oosten, teneinde ziekten te voorkomen.</p><p>Kriwoi-Bog, Centrum van Mangaanproduktie<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Het bezit de grootste voorraden ter wereld.</p><p>foto : Duitsche bommen op de Moskousche wapenindustrie.</p><p>Research arbeid ten bate van de Nederlandsche industrie.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bouwstoffen voor de reëelen arbeid van later</p><p>Kort Nieuws.<br>Het Communisme in Denemarken verboden.<br>Roosevelt ontvangt de Hertog van Kent..</p><p>foto : Geen weg is zoo steil, geen zand zoo dik, of het kan door de mannen en paarden van de artillerie "genomen" worden.</p><p>Voor Paardenfokkers en houders.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hoefverpleging.</p><p>foto : Een afdeling pioniers komt de modder en moeraswegen der Sovjet Unie in orde te brengen, teneinde ze begaanbaar te maken voor de achterhoede.</p><p>Japanners onder de Amerikaanschen hiel.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nijvere werkers die geen regeeringssteun<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; verlangen.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vrees voor Japanschen aanslag op <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Panama Kanaal.</p><p>0003.<br>Het verdrinkingsgevaar bij duisternis<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Oproep tot zwemmers.</p><p>Stripverhaal <br>Klompertje Klomp en echte Hollandsche jongen.</p><p>Feuilleton:<br>Hubertus <br>Een roman van het woud.</p><p>De Nederlandsche Volksaard.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ons volk verrichtte topprestaties op velerlei <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; gebied. <br></p><p>Bij het Matten kloppen van het dak gevallen.</p><p>0004.</p><p>Het einde van Generaal Blücher<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Doodgeschoten in een Sovjet Russisch <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; concentratiekamp.</p><p>Op rijwieldieftstal met een vrachtwagen.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Goede slag van de Nijmeegsche politie.</p><p>Retraitehuis te Uden.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Retraites voor dames.<br>Vijf&nbsp; overlijdensadvertenties.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Elisabeth Maria Ketelaars&nbsp; Venlo<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; drie maal : gefreiter Ewald Steinbach<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; gesneuveld.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hendrica Koks Velden (L).</p><p>Officieele publicatie van het depaterment van Landbouw en Visscherij.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Inlevering voor detaillisten van hun bonnen <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; voor tarwebloem.<br>Gevraagd voor tijdelijke plaatsing in loondienst in Duitsland.</p><p>Kleine vraag en aanbod advertenties en commerciële advertenties. <br></p>