Collectie Gelderland

Ik draag U op

Ik draag U op "Systeem en werk der Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten, getoetst aan de lotgevallen van locale eenheden." "Aangeboden bij gelegenheid van Uw 30 jarig Ambtsjubileum voor de afd. Maas & Waal van de R.K. Politie Bond St. Michael. Afferden 3 maart 1946" "Een uitgave ten bate van het Fonds Nabestaanden Ondergrondsche Strijders ( Stichting '40-'45) scan van de voorpagina en enkele pagina's van het boek"