Collectie Gelderland

"Haagsche Courant" van "Dinsdag 19 juli 1938" "No.17008"

<p>"Haagsche Courant" van "Dinsdag 19 juli 1938" "No.17008"<br></p><p>EERSTE BLAD (A)<br>"Het Britsche koningspaar naar Parijs vertrokken" "De reis met de Enchantress"</p><p>"Koningin-moeder Maria van Roemenië overleden.</p><p>"Nieuw grensincident veroorzaakt spanning tusschen Rusland en Japan. Anti-Russische betoging in Tokio.<br>"De Franco-troepen op 17 km van Sagunto" "Groot luchtgevecht" <br>"Barcelona en Alicante gebombardeerd"<br></p><p>"Grote luchtaanval op Hankau" : Japanse luchtaanval in China.<br>"Duitschland. Het vermiste opleidingsschip 'Admiral Karpfanger "<br>"Marinevliegtuig verongelukt" van de kruiser "Louisville"<br>"Britsche troepen in gevecht met Arabieren" in omgeving "Nazareth" <br></p><p> TWEEDE BLAD (B)<br>"Luchtbescherming. Toename aantal leden Haagsche afdeling,<br><br>DERDE BLAD (C) <br>"Corrigan's vermetele vlucht over den Oceaan" <br>"De Maastunnelbouw"<br>"De elektriciteitsvoorziening" in Nederland.<br>"Nederlandsche vrijwilligers in den Spaanschen burgeroorlog"<br>"Het bombarderen van open steden in Spanje"<br>"Geen dagpassen meer voor Duitschland" "Autobusreizen stopgezet"<br>"Schuilkelders onder woningen"<br>"De Amerikaansch-Nederlandsche expeditie in Nieuw-Guinea"<br></p><p>VIERDE BLAD (D)<br>"Vereeniging Armenzorg" <br>"Eerste bataljon Grenadiers naar Amsterdam" i.v.m. "Legerdag"<br>"Het overlijden van Koningin Maria van Roemenië"<br>"Van Klaveren toch Europeesch kampioen middengewicht"&nbsp; : boksen<br>"Tour de France" "Middelkamp"</p><p>LOS KNIPSEL (E)<br>"Het Britsche koningspaar in Frankrijk, De aankomst te Boulogne"<br>"Het grensincident Mandsjoekwo"<br></p><p> <br></p><p><br></p>