Collectie Gelderland

Indië na WO 2: militairen, voorraden, station, trein, wagon

Indië na WO 2: miltairen bekijken voedselvoorraden op een station met treinwagons