Collectie Gelderland

Rapport 23 mei 1945 bezoek Wylre, Gulpen en Roermond door J. Schellinx

<p>Rapport 23 mei 1945 bezoek Wylre, Gulpen en Roermond door J. Schellinx gesprekken met burgemeester en gemeentesecretaris in zowel Wylre als Gulpen, gesprek met Rector Boers en Dhr de Heus, controleur BAB in Roermond.</p><p>&nbsp; J.H.W. Schellinx was van Oct. 1944 t/m Jan. 1946 als controleur werkzaam op het PBVO-Limburg, Bureau Maastricht, Stationsstraat 16. Hoofd-PBVO Mr. P.M.J.L. Janssen. Hij bezocht gemeentes en noteerde het aantal evacuees, gerepatrieerden, leegstaande gebouwen, tekorten, vernielingen etc en overlegde met lokale autoriteiten over de situatie. Vóór 1945 heette deze dienst “Bureau Afvoer Burgerbevolking” (BAB). Ná 1945 werd de naam veranderd in “Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers” (BVO). Er was een Centraal bureau in Den Haag (CBVO) en er waren Provinciale bureaus in de provincies (PBVO). Deze PVBO’s waren, overkoepelende organisaties, die de Gemeentelijke Evacuatiediensten (met de burgemeester als hoofd) moesten ondersteunen in hun werk.</p>