Collectie Gelderland

10-19 Mei 1940 kaart 17

10-19 Mei 1940. Kaart 17 Het noordelijke gedeelte van het eiland van Dordrecht en de onmiddelijke omgeving van de stad Dordrecht 10 mei 1940 In: Beknopt overzicht van de krijgsverrichtingen der koninklijke landmacht. Doos met geschetste kaarten.