Collectie Gelderland

Verspreiding van de Joden over de Gemeente

Verspreiding van de Joden over de Gemeente "Amsterdam mei 1941" " op de achterkant uitleg over de kaart" "in welke stadsdelen wonen overwegend Joden" "hoeveel woningen en huishoudens Joden in de Jodenbuurt hadden" "hoeveel woningen en huishoudens in de Jodenbuurt niet-Joods waren" : hoeveel leveranciers er waren die in de Jodenbuurt leverden" "hoeveel openbare scholen zich in de Jodenbuurt bevonden, en hoeveel scholen alleen Joodse leerlingen opnamen" "welke scholen buiten de Jodenbuurt lagen die bezocht worden door Joden" "welke zieken, invalide en armenhuizen zich in de Joodse wijk bevonden" "welke lijnen van het openbaar vervoer er door de Jodenbuurt heenliepen" "op 16 januari 1941 kreeg de gemeente Amsterdam een brief van de Rijkscommissaris van de bezette gebieden Seyss Inquart, en de commissaris van de stad Amsterdam, Böhmeker