Collectie Gelderland

Verspreiding van de Joden over de Gemeente

Verspreiding van de Joden over de Gemeente "Amsterdam mei 1941"<p>&nbsp;" op de achterkant uitleg over de kaart"</p><p>&nbsp;"in welke stadsdelen wonen overwegend Joden"</p><p>&nbsp;"hoeveel woningen en huishoudens Joden in de Jodenbuurt hadden" "hoeveel woningen en huishoudens in de Jodenbuurt niet-Joods waren" : hoeveel leveranciers er waren die in de Jodenbuurt leverden"</p><p>&nbsp;"hoeveel openbare scholen zich in de Jodenbuurt bevonden, en hoeveel scholen alleen Joodse leerlingen opnamen"</p><p>&nbsp;"welke scholen buiten de Jodenbuurt lagen die bezocht worden door Joden"</p><p>&nbsp;"welke zieken, invalide en armenhuizen zich in de Joodse wijk bevonden" "welke lijnen van het openbaar vervoer er door de Jodenbuurt heenliepen"</p><p>&nbsp;"op 16 januari 1941 kreeg de gemeente Amsterdam een brief van de Rijkscommissaris van de bezette gebieden Seyss Inquart, en de commissaris van de stad Amsterdam, Böhmeker</p>