Collectie Gelderland

honor-guard Groesbeek Canadian War Cemetery

foto van opmarcherende vaandeldragers op Canadees ere-kerkhof Groesbeek, 11 september 1990