Collectie Gelderland

Trouw, 30 september 1944. 2e jaargang No. 13

<p>Trouw, 30 september 1944. 2e jaargang No. 13.</p><p>&nbsp;Over: de algemene toestand in Nederland. De bevrijding tot nu toe. De vernieling van de havens. De spoorwegstaking. Pleidooi voor een staatspensioen voor weduwen en wezen van gesneuvelde verzetsmannen, i.p.v. hen te helpen via liefdadigheid. Engelse heldenmoed in Arnhem, waarschuwing dat de Duitse troepen fietsen stelen. </p>