Collectie Gelderland

Ontheffing voor Leonardes Verriet om de Ooijpolder te mogen betreden

<p>ontheffing voor Leonardes Verriet om de Ooijpolder te mogen betreden.</p><p>&nbsp;"afgegeven door de burgemeester der gemeente Ubbergen op 19 maart 1945"</p><p>&nbsp;"de houder is uitsluitend gerechtigd bij het betreden van den Ooijpolder gebruik te maken van de wegen" "het is verboden zonder toestemming huizen of erven te betreden" "er mogen geen goederen uit de Ooijpolder worden vervoerd,"</p>