Collectie Gelderland

We waren bevrijd, maar..

We waren bevrijd, maar.. Een beknopte beschrijving van de oorlogshandelingen in Driel en haar omgeving in de herfst van 1944. Maar een uitvoerige weergave van onze belevenissen bij de terugkeer in Driel ( woonplaats ) en de jaren daarna. "geschreven door Benjamin Jansen."<p>&nbsp;alleen een scan van de voorpagina.</p>