Collectie Gelderland

Rapport 13 februari 1945 bezoek Heerlen door J. Schellinx

<p>Rapport 13 februari 1945 bezoek Heerlen door J. Schellinx gesprek met Dhr. Vlek over de situatie in Heerlen, de Amerikaanse autoriteiten laten nog steeds geen evacuees toe in het gebied. op achterzijde update van de situatie 21 maart 1945.</p><p>&nbsp;J.H.W. Schellinx was van Oct. 1944 t/m Jan. 1946 als controleur werkzaam op het PBVO-Limburg, Bureau Maastricht, Stationsstraat 16. Hoofd-PBVO Mr. P.M.J.L. Janssen. Hij bezocht gemeentes en noteerde het aantal evacuees, gerepatrieerden, leegstaande gebouwen, tekorten, vernielingen etc en overlegde met lokale autoriteiten over de situatie. Vóór 1945 heette deze dienst “Bureau Afvoer Burgerbevolking” (BAB). Ná 1945 werd de naam veranderd in “Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers” (BVO). Er was een Centraal bureau in Den Haag (CBVO) en er waren Provinciale bureaus in de provincies (PBVO). Deze PVBO’s waren, overkoepelende organisaties, die de Gemeentelijke Evacuatiediensten (met de burgemeester als hoofd) moesten ondersteunen in hun werk.</p>