Collectie Gelderland

"Haagsche Courant" van "Donderdag 4 augustus 1938" "No.17022"

<p>"Haagsche Courant" van "Donderdag 4 augustus 1938"&nbsp; "No.17022"</p><p>EERSTE BLAD (A)<br>"De Fransch-Italiaansche onderhandelingen staan nog steeds op het doode punt"</p><p>"Mexico heeft het Amerikaansche aanbod inzake onteigening van farmland afgewezen"<br></p><br>"Lord Runciman te Praag" inzake Sudeten-Duitsers<br><br><p>"Japan zendt troepen uit China naar Mandsjoekwo. Kalmer toestand aan de grens, meldt Tokio"</p><p>"De verhouding tussen Walen en Vlamingen"</p><p>"Engeland. De vluchtelingenkwestie. Met de Duitsche regeering word contact gezocht"</p><p>"De strijd aan het Ebro-front"</p><p>"Frankrijk. Luchtafweermaatregelen aan de grens" <br></p><p>"De Tsjechoslowaaksche vliegtuigen boven Duitsch grondgebied"</p><p>"Japansche luchtaanval op Hankau"</p><p>"Britsch-Indie. Onlusten eisen steeds meer slachtoffers" "Rangoon"</p><p> TWEEDE BLAD (B)<br>"Behandeling van Duitsche emigranten" : overlijden in Rotterdamse gevangenis van een Duitse emigrant.<br></p><p>"Dertigjarig jubileum van het kamp "Volksweerbaarheid" te "Harderwijk"</p><p>"De jaarlijkse legeroefening van 26-30 September in Gelderland"</p><p>"Amsterdam en de luchtbescherming. Een grote tentoonstelling"</p><p>"De vrouw in de 20e eeuw. Drie bekende opstellen" <br></p><p>DERDE BLAD (C)<br>"De bewaking van Stalin". Misstanden onder de geheime politie"<br>"De Russische hulp aan China" <br></p><p>"De telefoondienst in 1937" <br>"Het spionage-proces te Brussel. "twee Nederlanders, verdacht van spionage"<br></p><p>VIERDE BLAD (D)<br>"Russisch-Japansch compromis?"<br>"Duitsch protest tegen grensschending door Tsjechische vliegtuigen"</p><p>"Spaansche havenplaats bij de Fransche grens gebombardeerd" : plaats is "Cerbere."</p><p>"Japansche troepen dringen Britsch hospitaal binnen" "zij zouden 100 gewonde Chinesche soldaten hebben ontvoerd"<br></p><p> </p><br>