Collectie Gelderland

Geïllustreerde kaart uit de puinhoop der verwoesting rijst het nieuwe Nederland.

uit de puinhoop der verwoesting rijst het nieuwe Nederland. Hollands vlag zal weer getuigen van een krachtig vaderland "no 4 der serie briefkaarten "voor vrijheid en recht" "uitgegeven in mei 1945 te Baarn door G.J. Wessels" "ontwerp Stella den Boer"