Collectie Gelderland

Het Parool, 18 augustus 1945, 5e Jaargang, No 187

<p>Het Parool, 18 augustus 1945, 5e Jaargang, No 187.</p><p>&nbsp;"Vóór Annexatie. Groot worden of de gaskamer" "Japanners naar Manilla. Mac Arthur werd ongeduldig." "Indonesië vrij" "Let der geïnterneerden. Regering treft maatregelen." "Als Puttens dooden konden spreken..." "Cultuur in ballingschap. Minister beschaamd. J. Greshoff" "Waarom 7 mud kolen" "Voorbereiding van perszuivering" "Gronden vóór annexatie"</p>