Collectie Gelderland

Canadese militair met vrouw in Zeeuwse klederdracht

binnentrekkende Canadese militairen in Leiden, dinsdag 8 mei 1945. Canadese militair met vrouw in Zeeuwse klederdracht en zes kinderen. Op achtergrond auto van fotograaf met tekst: "(...)dsreportage (...)NK en Beeld" (... gel 5. tel 395 Leiden". Tekst achterop: "Deze foto nam ik op de geluidswagen en de Zeeuwin met haar blouse (?) kinderen , die zo lang ze geëvacueerd was in Leiden wonen en die ik kende omdat ze als patient van SS. op het tandheelkundig instituut kwam".