Collectie Gelderland

Ned. Indië na WO 2; schip, afgemeerd, kade, militair

Ned. Indië na WO 2; schip ligt afgemeerd aan de kade, militairen gereed om aan boord te gaan