Collectie Gelderland

Nederlands-Indie; Tandjong Poera

Nederlands-Indie: Tandjong Poera, gezien vanuit moskee. groot wit gebouw omringd door wegen Neef Hermanus van Wegen