Collectie Gelderland

Indië; krijgsgevangen, pemoeda

Indië; gevangen genomen Indonesische strijder, die onder escorte afgevoerd wordt en wapen draagt. Tekst achterop: "Een mooie porum van een gevangen genomen Pemoeda. Zulke mensen brengen hier de beschaving. Hij mag de B.A.R. van zijn geleider (een van onze jongens) dragen".