Collectie Gelderland

BNS van Houten aan verbindingsofficieren, 30 mei 1945

BNS C.H.J.F. van Houten aan zijn verbindingsofficieren waarin hij aandringt op meer durf en initiatief in moeilijke omstandigheden, 25 mei 1945 Collectie Peijnenburg, uit map: Verbindingsofficieren BNS (Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten), Binnenlandse Strijdkrachten Gerard H.J. Peijnenburg was betrokken bij de gevechten rond Nijmegen in september 1944 als onderdeel van de 82nd Airborne. Daarna maakte hij als reserve-officier onderdeel uit van de staf van prins Bernhard en trad op als verbindingsofficier met de Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten. Vervolgens vervulde hij diverse hoge functies als ambtenaar van het ministerie van Defensie. De collectie is geschonken door zijn zoon Adriaan Peijnenburg