Collectie Gelderland

Afschrift Ridderdiploma, 9 maal, 19 juni 1946

<p>Afschrift Ridderdiploma, 9 maal, 19 juni 1946, Ridder 4e Klasse der Militaire Willemsorde bij koninklijk besluit,</p>