Collectie Gelderland

Interview met Generaal-Obertst Student

interview met Generaal-Obertst Student "gemaakt door de Heren Michels en Haas" "20 september 1959"