Collectie Gelderland

Rapport over de werkzaamheden van den verbindingsofficier BNS over de periode van 27 februari 1945 t/m 15 maart 1945

Rapport over de werkzaamheden van den verbindingsofficier BNS over de periode van 27 februari 1945 t/m 15 maart 1945 Over de Bewakingstroepen die gelegerd zouden kunnen worden te 's Hertogenbosch en Oss en de situatie van de Stoottroepen in Brabant 2 pagina's, 2 maal Collectie Peijnenburg, uit map: Geel 3, Verbindingsofficieren BNS (Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten), Rapporten uitgebracht als verbindingsoff. BNS te Zutphen Gerard H.J. Peijnenburg was betrokken bij de gevechten rond Nijmegen in september 1944 als onderdeel van de 82nd Airborne. Daarna maakte hij als reserve-officier onderdeel uit van de staf van prins Bernhard en trad op als verbindingsofficier met de Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten. Vervolgens vervulde hij diverse hoge functies als ambtenaar van het ministerie van Defensie. De collectie is geschonken door zijn zoon Adriaan Peijnenburg