Collectie Gelderland

Brief in het Indonesisch

brief in het Indonesisch. 29 september 1949 door G v.d. Bergh Tentera Keradjaan, com. I.D. (Inlichtingendienst Pr. Irene)