Collectie Gelderland

Aan dhr van Eck van de Pel. Recherche alhier

Aan dhr van Eck van de Pel. Recherche alhier "verzoek om de familie Heininger die verblijven in een interneringskamp over te plaatsen naar een particulier adres" "Nijmegen 24 oktober 1944" "Pastoor en kapelaan der Sint Antonius parochie"