Collectie Gelderland

Hulpverlening aan de waalkade, Nijmegen

Het oponthoud maakte een spontane hulpactie van de Nijmeegse bevolking mogelijk. passagiersboot "De Zeeuw" bij het "Kribje van Baleman" ter hoogte van de haven. Hier begon 1 juni de Hulpverlening In de loop van de ochtend arriveerden nog vier schepen, die bij de haven onder en net voorbij de spoortbrug voor anker gingen. Zodoende lager er op zondag 2 juni 7 schepen bij Nijmegen die elk gemiddeld 2500 man aan boord hadden. de laatst gearriveerde schepen werden vanaf de Waalkade, de spoorbrug en vanuit de haven bevoorraad. de brandweer(water) en het rode kruis gingen nu ook aan de hulpverlening deelnemen.