Collectie Gelderland

Transport Work Ticket, van johannes Renes, Special Forces British Army, Chevrolet no. 10561

Transport Work Ticket, van johannes Renes, Special Forces British Army, Chevrolet no. 10561 met daarop groot aantal reizen door Bestebeurtje geregistreerd. Gerard H.J. Peijnenburg was betrokken bij de gevechten rond Nijmegen in september 1944 als onderdeel van de 82nd Airborne. Daarna maakte hij als reserve-officier onderdeel uit van de staf van prins Bernhard en trad op als verbindingsofficier met de Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten. Vervolgens vervulde hij diverse hoge functies als ambtenaar van het ministerie van Defensie. De collectie is geschonken door zijn zoon Adriaan Peijnenburg