Collectie Gelderland

Foto van man en vrouw voor telefooncentrale van de illegale 50-lijnen centraalpost te Amsterdam.

Foto van man en vrouw voor telefooncentrale. De man heeft hoorn in de linkerhand. <br>Tekst: "De illegale 50-lijnen centraalpost in de hijstoren van het G.E.B.-onderstation aan de Marnixstraat te Amsterdam. Via deze post, waarvan de onderste klinkenrij de conferentielijn is, werd met de B.N.S. in bevrijd gebied gesproken. Links dr. M. Rutgers van der Loeff ('Marcus'), rechts mej. Laloe de Vries, voormalig assistente van 'Hans'".<br><p><br>Copyright 1994, B&amp;B Productions, G. Boogmans Amsterdam D. Breedijk Haarlem, negative G26-4-22</p>